Magyarország munkaerőpiaci trendjei 2019-től 2023-ig - A foglalkoztatottság és az átlagkereset növekedése
A berkalkulator.com
eladó >>
Publikálva

Magyarország munkaerőpiaci trendjei 2019-től 2023-ig - A foglalkoztatottság és az átlagkereset növekedése

facebookMegosztás Facebook-on
Authors

Aktivitási arány (15–74 éves népességben): Egy ötéves összefoglaló

Az elmúlt öt évben Magyarországon a 15-74 éves népesség körében az aktivitási arány látványos növekedést mutatott. 2019-ben az arány 64,6%-on állt, ami azt jelentette, hogy a népességnek közel kétharmada volt aktív a munkaerőpiacon. Azonban 2023-ra ez az arány 66,9%-ra emelkedett. Ez az emelkedés azt mutatja, hogy az elmúlt öt évben a népesség egyre nagyobb része vált aktívvá a munkaerőpiacon, ami pozitív jele a gazdaság szempontjából.

Magyarország munkaerőpiaci trendje 2023

Ez a változás több tényezőnek köszönhető. Az álláskeresési lehetőségek bővülése, a képzési programok és a munkaerőpiaci intézkedések mind hozzájárulhattak ehhez a növekedéshez. Fontos azonban megjegyezni, hogy az aktivitási arány növekedése nem feltétlenül jelenti a munkanélküliség csökkenését, mivel az aktivitási ráta magába foglalja azokat is, akik aktívan keresnek munkát, de jelenleg nem dolgoznak.

Az aktivitási ráta növekedése összességében pozitív jelenség, mivel azt mutatja, hogy a népesség egyre inkább részt kíván venni a munkaerőpiacon, ami hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez és a társadalom általános jólétéhez.

Foglalkoztatási ráta (15–64 éves népességben): Az elmúlt öt év tendenciái

Magyarországon az elmúlt öt évben a foglalkoztatási ráta is jelentős növekedést mutatott, ami a munkaerőpiac pozitív állapotára utal. 2019-ben a 15-64 éves népesség körében a foglalkoztatási ráta 72%-on állt. Ez azt jelentette, hogy a megcélzott korosztály majdnem háromnegyede rendelkezett munkával. Azonban 2023-ra ez az arány tovább emelkedett, elérve a 74,3%-ot. Ez a növekedés azt mutatja, hogy egyre több ember talált munkát az elmúlt években.

Néhány lehetséges ok, ami a foglalkoztatási ráta növekedését elősegíthette:

 • Gazdasági növekedés: A stabil gazdasági környezet elősegítheti az új munkahelyek létrejöttét és a vállalatok bővülését.
 • Kormányzati intézkedések: A kormány által bevezetett munkaerőpiaci programok, képzési lehetőségek és támogatások hozzájárulhattak a foglalkoztatottság növekedéséhez.
 • Nemzetközi befektetések: A külföldi befektetések növekedése lehetővé tette új munkahelyek létrehozását és a foglalkoztatási ráta növekedését.

Azonban fontos megjegyezni, hogy míg a foglalkoztatási ráta növekedése önmagában pozitív tendenciát mutat, további elemzések szükségesek annak megértéséhez, hogy ez a növekedés milyen típusú állásokban realizálódott, és hogyan hatott a munkavállalók jövedelmi helyzetére és életminőségére.

Összességében a foglalkoztatási ráta növekedése biztató jele annak, hogy a munkaerőpiac és a gazdaság egészséges állapotban van, és a jövőben további növekedési lehetőségek állnak előttünk.

Munkanélküliségi arány (15–74 éves népességben): A kihívások és lehetőségek

Miközben az aktivitási és foglalkoztatási ráta növekedése pozitív tendenciákat mutat a magyar munkaerőpiacon, a munkanélküliségi ráta is emelkedett az elmúlt években. 2019-ben a munkanélküliségi ráta 3,4% volt, ami 2023-ra 4,06%-ra emelkedett.

Ez az emelkedés több okra is visszavezethető:

 • Gazdasági változások: Minden gazdaságban vannak természetes ciklusok, és ezek a ciklusok hatással lehetnek a munkanélküliségi rátára. Például egy gazdasági visszaesés idején a vállalatok csökkenthetik munkaerőjüket.
 • Technológiai fejlődés: A technológiai fejlődés és az automatizáció hatással lehetnek a munkahelyek számára, különösen a kevésbé képzett munkakörökben.
 • Demográfiai változások: A munkaerőpiacra belépő fiatalok nagy száma növelheti a munkanélküliségi rátát, mivel a fiatal munkavállalók gyakran nehezebben találnak állást, mint a tapasztaltabbak.

Bár a munkanélküliségi ráta növekedése aggodalomra adhat okot, fontos megjegyezni, hogy Magyarország továbbra is viszonylag alacsony munkanélküliségi rátával rendelkezik a nemzetközi összehasonlításban. Ezenkívül az emelkedő munkanélküliségi ráta is lehetőségeket kínál: rávilágít a képzés és továbbképzés fontosságára, valamint arra, hogy a kormánynak és a vállalatoknak hogyan kellene reagálniuk a munkaerőpiaci változásokra.

A jövőben fontos lesz, hogy a döntéshozók, vállalatok és oktatási intézmények együtt dolgozzanak azon, hogy csökkentsék a munkanélküliségi rátát, és biztosítsák a munkavállalók számára a szükséges képzéseket és támogatásokat.

Tartósan munkanélküliek aránya: A leginkább érintettek

Amíg a munkanélküliségi ráta általános képet ad a munkaerőpiac állapotáról, a tartósan munkanélküliek aránya mélyebben feltárja a hosszú távú kihívásokat. 2019-ben a tartósan munkanélküliek aránya a munkanélkülieken belül 37,8% volt, ami 2023-ra 32,7%-ra csökkent.

A tartós munkanélküliség gyakran összefügg a következő kihívásokkal:

 • képesítési hiányok: Azok, akik nem rendelkeznek a munkaerőpiac által keresett képesítésekkel vagy készségekkel, hosszabb ideig maradhatnak munkanélküliek.
 • Kor: Az idősebb munkavállalók gyakran nehezebben találnak új munkát, ha elveszítik állásukat.
 • Régióbeli különbségek: Egyes régiókban kevesebb munkalehetőség áll rendelkezésre, ami hosszabb munkanélküliségi időszakokhoz vezethet.

Bár a tartós munkanélküliség arányának csökkenése pozitív jel, még mindig magas számban vannak azok, akik hosszú ideje nem találnak munkát. A hosszú távú munkanélküliség komoly társadalmi és gazdasági következményekkel jár, beleértve a jövedelmi veszteségeket, a szegénység növekedését és a társadalmi kirekesztődést.

A kormánynak, a vállalatoknak és a civil társadalomnak együtt kell működniük annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak a tartós munkanélküliség problémájára. Ez magában foglalhatja a képzési programok, a munkahelyteremtés és a társadalmi integrációs programok bővítését, valamint a munkaerőpiaci akadályok lebontását.

A tartós munkanélküliség csökkentése nem csak a gazdaság számára előnyös, hanem a társadalom egészséges és inkluzív növekedésének kulcsa is.

Nyilvántartott álláskeresők száma: A kereslet és kínálat dinamikája

Az aktív munkavállalók számának növekedése mellett érdemes megvizsgálni azt is, hányan keresnek aktívan munkát az országban. 2019-ben a nyilvántartott álláskeresők száma 278 835 fő volt, míg 2023-ban ez a szám 243 833 főre csökkent. Ez a mintegy 35 000 fős csökkenés az elmúlt öt évben azt jelenti, hogy kevesebb ember keresett aktívan munkát, vagy regisztrált munkanélküliként.

A nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése több tényezőre vezethető vissza:

 • Munkahelyteremtő Programok: A kormány és a magánszektor által létrehozott munkahelyteremtő programok hatására több álláslehetőség állt rendelkezésre az álláskeresők számára.
 • Képzési és átképzési programok: A képzési és átképzési programok elősegítették az álláskeresők számára, hogy olyan készségeket és tudást szerezzenek, amelyek növelik az esélyeiket a munkaerőpiacon.
 • Migrációs trendek: Egyes emberek elhagyhatták az országot munkalehetőségek után kutatva, ami csökkentette a nyilvántartott álláskeresők számát.
 • Gazdasági növekedés: A stabil gazdasági növekedés növelte a munkahelyek számát és a vállalatok bővülését, ami több álláslehetőséget teremtett.

Bár a nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése pozitív jelenség, még mindig sokan vannak, akik munkát keresnek. Fontos, hogy az állami és magánszektor együttműködve további munkahelyeket teremtsen, és segítse az álláskeresőket a munkaerőpiaci beilleszkedésben.

Ezenkívül fontos figyelembe venni a munka minőségét és a munkahelyi stabilitást is. Míg egyesek találhatnak munkát, az nem biztos, hogy hosszú távú vagy megfelelő jövedelemmel jár. A munkaerőpiaci politikákban és stratégiákban figyelembe kell venni ezeket a tényezőket is, hogy minden álláskereső számára érdemi és stabil munkalehetőségek álljanak rendelkezésre.

Havi bruttó átlagkereset: A jövedelmek változása az elmúlt öt évben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség mutatói mellett a munkavállalók jövedelme is kulcsfontosságú indikátora a munkaerőpiac egészségének. 2019-ben a havi bruttó átlagkereset 341 497 Ft volt, ami 2023-ra jelentős, közel 60%-os növekedést mutatva 545 743 Ft-ra emelkedett.

Ez a jelentős növekedés több tényezőnek köszönhető:

 • Gazdasági növekedés: A stabil gazdasági környezet elősegítheti a vállalatok profitabilitását, ami lehetővé teszi a magasabb bérek kifizetését.
 • Munkaerőhiány: Bizonyos ágazatokban és szakmákban a kvalifikált munkaerő hiánya növeli a bérszínvonalat.
 • Szakszervezeti tárgyalások: Egyes ágazatokban vagy vállalatoknál a munkavállalói képviseletek sikeresen tárgyaltak magasabb bérekről.
 • Kormányzati intézkedések: A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint egyéb munkaerőpiaci és adópolitikai intézkedések hozzájárulhattak az átlagkeresetek növekedéséhez.

Annak ellenére, hogy az átlagkeresetek növekedése pozitív tendenciát mutat, fontos megjegyezni, hogy az infláció és az életköltségek változása is befolyásolhatja a valós vásárlóerőt. Emellett az átlagkeresetek növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden munkavállaló számára egyenlő mértékben emelkedtek a bérek. Egyes ágazatokban vagy régiókban továbbra is alacsonyabb bérek lehetnek, ami további figyelmet és intézkedéseket igényel.

A jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklése, a munkavállalók életszínvonalának javítása és a munkaerőpiaci stabilitás biztosítása érdekében további lépésekre van szükség. A bérek folyamatos növekedése mellett fontos a munkahelyi biztonság, a képzési lehetőségek és a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése is.

Összegzés: Magyarország munkaerőpiaci tendenciái az elmúlt öt évben

Az elmúlt öt évben Magyarország munkaerőpiacán számos változás és fejlődés történt:

 • Aktivitási arány: A 15-74 éves népesség körében az aktivitási arány növekedést mutatott, 64,6%-ról 66,9%-ra emelkedett 2023-ra, ami azt jelzi, hogy a népesség egyre aktívabb résztvevője a munkaerőpiacnak.
 • Foglalkoztatási ráta: A 15-64 éves korosztályban a foglalkoztatási ráta 72%-ról 74,3%-ra nőtt, ami a munkaerőpiaci részvétel növekedését mutatja.
 • Munkanélküliségi arány: Bár a munkanélküliségi ráta növekedett 3,4%-ról 4,06%-ra 2023-ra, még mindig viszonylag alacsony a nemzetközi összehasonlításban.
 • Tartós munkanélküliség: A tartósan munkanélküliek aránya csökkent, ami a munkaerőpiaci helyzet javulását és a hosszú távú munkanélküliség kezelésének sikerét mutatja.
 • Nyilvántartott álláskeresők: Az álláskeresők száma csökkent az elmúlt években, ami a munkalehetőségek növekedését és a munkaerőpiac egészséges állapotát tükrözi.
 • Átlagkeresetek: A havi bruttó átlagkeresetek jelentős növekedést mutattak, ami a munkavállalók jövedelmi helyzetének javulását jelezheti, bár fontos figyelembe venni az inflációs ráta és életköltség változásait is.

Összességében Magyarország munkaerőpiaca az elmúlt öt évben stabil növekedést és fejlődést mutatott. Bár vannak kihívások, mint a munkanélküliség és az egyes ágazatokban tapasztalható alacsonyabb bérek, a tendenciák összességében pozitívak. A kormánynak és a magánszektor szereplőinek továbbra is együtt kell működniük a munkaerőpiac további erősítése és a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása érdekében.

facebookMegosztás Facebook-on