Autó Átírás Egyszerűen és Gyorsan - Minden, amit Tudnod Kell!
A berkalkulator.com
eladó >>
Publikálva

Autó Átírás Egyszerűen és Gyorsan - Minden, amit Tudnod Kell!

facebookMegosztás Facebook-on
Authors

Autó átirás akkor szükséges, amikor egy gépjármű tulajdonosa megváltozik, mind az eladó, mind a vevő köteles ezt bejelenteni az okmányirodában a változás bekövetkeztétől számított néhány napon belül. Az eladó 8, míg az új tulajdonos 15 napon belül teheti meg a bejelentést, az előbbi elektronikus úton is, míg az utóbbi személyesen vagy meghatalmazott útján.

Amennyiben tudni szeretné, hogy mennyi az autó eladás után fizetendő adó, olvassa el itt Autó eladás adózása

Autó átírás

Bejelentés Helyszíne

A tulajdonjog változását a helyi okmányirodában vagy kormányablakban, illetve a közlekedési igazgatási hatóságnál lehet bejelenteni. Kiskorúak esetén a törvényes képviselő vagy egy meghatalmazott személy járhat el.

Milyen Iratokra lesz Szükség?

Az eljáráshoz szükség lesz a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratra, a jármű korábbi forgalmi engedélyére és törzskönyvére, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolásra. Szükséges még a vevő személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányok bemutatása.

Az Átírás és a Bejelentés Költségei

A tulajdonjog változásának bejelentésekor illetéket kell fizetni, amelynek mértéke a jármű tulajdonságaitól és korától függ. Az illeték mértéke a jármű hajtómotorjának teljesítménye és gyártástól számított kora alapján kerül meghatározásra.

Elektronikus Ügyintézés

Az eladó elektronikusan is bejelentheti a tulajdonjog változását a Webes ügysegéd alkalmazáson keresztül, amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval. Az elektronikus bejelentés egyszerű és gyors, a sikeres benyújtást követően a tulajdonjog változását automatikusan rögzítik.

Autó Átírás Fontos Tudnivalók

Az új tulajdonosnak január elsejétől az egész éves gépjárműadót kell fizetnie, ezért fontos az időben történő bejelentés. A jármű elidegenítésekor az eladónak át kell adnia a törzskönyvet és a forgalmi engedélyt az új tulajdonosnak. Az új tulajdonosnak rendelkeznie kell magyarországi lakcímmel a jármű nyilvántartásba vételéhez.

Gyakran Felmerülő Kérdések Autó Átírás Esetén


Mi a célja az ismételt eredetiségvizsgálatnak?

Az eredetiségvizsgálat elvégzése minden adás-vétel előtt szükséges, mivel ez segít kiszűrni a bűncselekmények által érintett járműveket, biztosítva ezzel a vásárló biztonságát. A vizsgálat nem csak a jármű valódiságát igazolja, hanem további fontos információkat is szolgáltat a jármű műszaki, technikai és jogi paramétereiről, védi az eladó érdekeit is a jármű aktuális állapotának dokumentálásával.

Hol történik az eredetiségvizsgálat?

Eredetiségvizsgálatot eredetiség-vizsgáló állomáson végeztethet, ha szeretne előzetes vizsgálatot kérni a jármű állapotáról.

Mi a származásellenőrzés célja és mikor kötelező?

A származásellenőrzés külföldről vásárolt használt jármű forgalomba helyezése előtt kötelező, annak ellenőrzése céljából, hogy a jármű nem részese-e külföldi bűncselekménynek vagy nem került-e körözés alá.

Milyen dokumentumokat kap meg az új tulajdonos a jármű eladásakor?

  • Adásvételi szerződés eredeti példányai (2 db)
  • Forgalmi engedély
  • Törzskönyv
  • Járműkísérő lap

Milyen következményekkel jár, ha eladóként nem jelentem be a jármű eladását?

Amennyiben a jármű eladása nem kerül bejelentésre, és az új tulajdonos sem teljesíti a bejelentési kötelezettségét, az eladót terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettsége, és az eladóval szemben indítanak minden, a járművel kapcsolatos eljárást, például autópálya díj, parkolási díj és egyéb közigazgatási bírságok esetén.

Milyen következményekkel jár, ha vevőként nem jelentem be a jármű megvásárlását?

A jármű tulajdonjogának átírása nélkül az új járműokmányok kiadása elmarad, és az okmányiroda a jármű forgalomból történő kivonását rendeli el, valamint értesíti az adóhatóságot az illetékfizetési kötelezettségről. Késedelmes bejelentés esetén szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Ki lehet a jármű üzembentartója Magyarországon?

Belföldi üzembentartó lehet a jármű tulajdonosa vagy az általa megjelölt személy/szervezet, amennyiben a természetes személynek lakcíme vagy szokásos tartózkodási helye, a nem természetes személynek pedig székhelye vagy telephelye van Magyarország területén.

Milyen következményei vannak, ha nem jelentem be az üzembentartói személyváltozást?

Az üzembentartói személyváltozás be nem jelentése esetén az új üzembentartó adatai nem kerülnek bejegyzésre a járműnyilvántartásba, és az üzemeltetéssel kapcsolatos összes kötelezettség a korábbi üzembentartót terheli.

Mit jelent az üzembentartói státusz?

Az üzembentartó a jármű forgalomba helyezésével és közúti használatával kapcsolatos jogokat gyakorol, beleértve az időszakos műszaki vizsgáztatást, forgalomból való ideiglenes kivonást és ismételt forgalomba helyezést, az üzembentartó adatainak bejelentését, valamint a forgalmi engedély, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását. Továbbá az üzembentartót terheli a gépjárműadó és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díj fizetése.

Lehet-e lemondani az üzembentartói jogról?

Nem, az üzembentartói jogról csak a tulajdonos egyoldalú nyilatkozatával lehet lemondani, amennyiben az új üzembentartó egyidejű bejegyzését kezdeményezi. A bejelentés nélküli fizikai visszaadás nem szünteti meg az üzembentartói státuszt.

facebookMegosztás Facebook-on