Faipar

  • Published on
    Ez az átfogó munkaköri leírás a Faipari mérnök pozícióra vonatkozik, amely az Mérnökségi osztályon belül található. A leírás tartalmazza a munkakör célját, feladatait, felelősségeit, elvárásait, valamint a szükséges képességeket, készségeket és tapasztalatokat.