Családi pótlék 2018-ban - avagy jogosultsági feltételek és az igénylés menete
A berkalkulator.com
eladó >>
Publikálva

Családi pótlék 2018-ban - avagy jogosultsági feltételek és az igénylés menete

facebookMegosztás Facebook-on
Authors

Kinek jár a családi pótlék, és miben változik 2018-ban?

családi pótlék 2018-ban

Figyelem! Ez egy régebbi cikk, az adatok lehetséges, hogy már nem aktuálisak!

Bizonyára sokakat érint a kérdés, hogyan módosul a családi pótlék 2018-ban? A családi pótlék összegét tíz éve, azaz 2008 óta nem emelték. Cikkünk részletesen foglalkozik azzal, hogyan módosul a magyar családok segítését szolgáló támogatás 2018-ban.

Kinek jár a családi pótlék?

A családi pótlék minden magyar állampolgárnak, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező európai uniós állampolgárnak vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldinek alanyi jogon jár.

A családi pótlék (hivatalos nevén nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár, a jogosult részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező - amennyiben a meghatározott feltételeknek megfelel.

Családi pótlékra jogosult

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,

 • a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,

 • a nevelőszülő, a gyám,
 • akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték,
 • a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,
még nem tanköteles gyermekre tekintettel.

Létezik azonban egy másik jogosultsági forma, mégpedig a saját jogon járó családi pótlék. Az a személy kérelmezheti a családi pótlék ezen formáját, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

Családi pótlékra jogosult saját jogán

A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, nagykorú személy, annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét,

 • akinek mindkét szülője elhunyt,
 • akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 • aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
 • akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.
 • ha a családi pótlék a nagykorúságát megelőzően is a részére került folyósításra (pl. gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozat),

 • aki a szülővel nem él egy háztartásban.

Arra azonban mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy vannak olyan esetek, amikor a családi pótlék nem jár saját jogon. Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

 • ha a nagykorú személy bár tanulmányokat folytat, de nem közoktatási intézményben, hanem magániskolában vagy online tanfolyam keretein belül, esetleg egyetemen vagy főiskolán

 • a még tanköteles személy sem igényelheti saját jogán a családi pótlékot,
 • amennyiben a gyámhivatal nem bocsátott ki az adott személy számára a szülői ház elhagyását engedélyező határozatot.

Hogyan igényelhető a családi pótlék?

Korábban másképpen működött, de 2015. április 1-jétől a családi pótlék ügyintézése átkerült az ügyintézés a járási hivatalokhoz, a kormányhivatalokhoz, a kormányablakokhoz és a települési ügysegédekhez.

A családi pótlék igényléséhez szükséges dokumentumok

mire elég a családi pótlék 2018-ban
 • „Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra” című nyomtatvány, és a hozzá csatolt 1. számú pótlap,
 • az igénylő személyi igazolványa és lakcímkártyája,
 • a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata,
 • az igénylő, valamint a gyermek TAJ-kártyája,
 • a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolásához kiadott orvosi igazolás (ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos)

 • egyedülállóságot igazoló okirat,
 • a gyámhivatalnak a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős határozát (saját háztartásában nevelőszülőként, vagy hivatásos nevelőszülőként gondozás esetén)

 • a gyámhivatalnak a gyám kirendeléséről szóló jogerős határozatát (ha az igénylő a gyám)
 • „Bejelentés gyermekszám változásról” című formanyomtatvány (ha az igénylő már részesül családi pótlékban, és a gyermekek számában változás áll be).

Hogyan változik a családi pótlék 2018-ban?

Bár korábban még arról szóltak a hírek, hogy a magyar népességfogyás megelőzésének érdekében a kormány 2018-ban emeli a családi pótlék összegét, most mégis úgy tűnik, hogy jövőre is a tíz éve stagnáló összegek kerülnek folyósításra.

 • Egy gyermek esetén: 12 200 forint (havonta)
 • Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 13 700 forint (havonta)
 • Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint (havonta)
 • Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint (havonta)
 • Három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként: 16 000 forint (havonta)
 • Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként: 17 000 forint (havonta)
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23 300 forint (havonta)
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25 900 forint (havonta)

Akadnak viszont változások. Például a családi pótlék ezentúl járna azon gyermekek után is, akiket súlyos fogyatékosságuk vagy tartós betegségük miatt 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeznek el. Ebben az esetben az intézmény által nyújtott iskolai oktatás vagy fejlesztő nevelési-oktatás támogatására lehet fordítani.

Ezenkívül egy új családtámogatás is bevezetésre kerül, mégpedig az örökbefogadó díj. Ennek összege még nem tisztázott, de feltehetően a 2018-as minimálbér összege szolgál majd alapul a kiszámításához.

facebookMegosztás Facebook-on