Kockázati Úttörők a Jövőben: Hogyan Alakítja át a Generatív MI az Üzleti Világot?
A berkalkulator.com
eladó >>
Publikálva

Kockázati Úttörők a Jövőben: Hogyan Alakítja át a Generatív MI az Üzleti Világot?

facebookMegosztás Facebook-on
Authors

Az Innováció Kettős Penge: Kihívások és Lehetőségek

A PwC-nél az üzletfejlesztés új dimenziói bontakoznak ki, melyek a generatív mesterséges intelligencia, gépi tanulás és az automatizálás fantasztikus világában gyökereznek. Ezek a technológiák - noha hihetetlen értéket képesek teremteni -, egyidejűleg fokozzák a szervezetek kockázati exponáltságát is. A vállalatvezetőket nem csupán az inflációs kockázatok ejtik gyötrelembe (39% érzi magát komolyan vagy rendkívül kiszolgáltatva), de a kiber- és digitális fenyegetettség is az őket érintő kiemelt bizonytalanságok közé tartozik.

A Kiber- és Digitális Kockázatoktól Való Félelem

Barometrikus változásokat észlelünk a vezetői aggodalmak légkörében. A 2023-as év hajnalán világosan kirajzolódik, hogy a kiber- és digitális veszélyek forognak a legtöbb fejtegetés középpontjában a vezetői szférákban. Ennek ellenére, a PwC elemzése megerősíti: a fejlődéshez való hozzáállás paradigmaváltása elindítható. Sávoly-Hatta Anita, a vállalat helyi kockázatkezelési guruja úgy véli, a növekedés, rugalmasság és tartós eredmények elérése érdekében az üzleti vezetőknek innovatívabb, "kockázati úttörő" magatartást kell tanúsítaniuk.

Technológia és Kockázatkezelés: Az MVP-től a Generatív MI-ig

Az iparűzési modellek átalakulásának dinamikája megmutatkozik abban, hogy amint a vállalatok több figyelmet szánnak technológiai fejlesztésekre - a felhőalapú rendszerektől a generatív AI-ig -, a kockázati prioritások is átcsoportosulnak. Az arányok jelentőségét mutatja, hogy a technológiai beruházások a válaszadók 57%-ának esetében prioritást élveznek, miközben csak 50%-uk reagál azonnal egy kockázati incidensra, és csupán 46%-uk a piacváltásra fókuszál. Itt a kétségtelenül bátor technológiai újítók, nem a kríziskezelők foglalnak el előkelő helyet.

Iparágankénti Különbségek és Belülről Szervezeti Változékonyság

Az ágazattípus is befolyásolja a cégek kockázatkezelési hozzáállását. A kiskereskedelmi és technológiai szektorokban például inkább merészebbek a stratégák, és a lehetőségek kutatása a cél, szemben a szabályozással erősen szabályozott gyógyszeripari és állami szektrokkal, ahol a konformitás és a kockázatkerülés a jelszó. A pénzügyi vezetők különösen hajlamosabbak arra, hogy kockázatkerülő megközelítést alkalmazzanak.

"Kockázati Úttörők": Az Élvonalbeli Vezetők

A válaszadóknak csupán 5%-át kitevő, minden iparban megtalálható „kockázati úttörők” jól láthatóan úttörő szerepet játszanak abban, hogy a kockázatokat értékteremtő lehetőségként ismerjék el. Ezek a cégek kiemelkedő technológiai stratégiával és megvalósítási tervvel rendelkeznek, és sokkal nagyobb optimizmussal tekintenek a fenntartható növekedésre és a kockázatkezelésre. Az MI párbeszéd generáló, újító szellemében gondolkodnak, és aktívan vállalnak kockázatokat az új lehetőségek megteremtése érdekében.

Fejlődési Lehetőségek a Kockázatkezelés Technológiai Terén

Annak ellenére, hogy a vállalatok nagyobb hangsúlyt helyeznek a technológia alapú kockázatkezelési megközelítésre, még mindig jelentős lehetőségek vannak az implementációban. Csak a szervezetek elenyésző része alkalmaz fejlett prediktív analitikát és innovatív technológiákat. Az adatalapú kockázatkezelésben csak kevesen tartanak fenn érettségi szintet, és a vállalatok kevesebb, mint negyede használja ki alapvető technológiákat és adatkezelési eszközöket a kockázatkezelésben.

Durojaiye Péter, a PwC magyarországi és közép-kelet-európai kibervédelmi szakértője kiemeli: az intelligens kockázatvállalás, mely a technológia és növekedés ötvözete, elengedhetetlen a cégek társadalmi alkalmazkodásához, új értékteremtéséhez és védelemhez. Az emberi szempont fontosságát sem hagyhatjuk figyelmen kívül az összképben.

A modern üzleti világ kockázatai merész és innovatív lépéseket kívánnak, melyekben a technológia nem csak kiemelkedő szereplő, hanem segítőtárs is egy változó világban.

facebookMegosztás Facebook-on