Mire számíthatnak a gyermekvállalók 2018-ban?

GYESE és GYED változások

Gyermekgondozást segítő ellátás GYESE, korábban GYES-nek hívták
Az új családtag érkezése mindig izgalommal és boldogsággal teli időszak. Azonban számos kötelezettséggel és tervezéssel is jár a babavárás. Ezt megkönnyítendő, összegyűjtöttük, mit lehet tudni a gyermekvállalók által igényelhető támogatási formákról, illetve hogyan változnak ezek jellemzői és összegei 2018-ban.

GYES vagy GYESE, mi a különbség?

A korábban használt GYES (gyermekgondozási segély) megnevezést a GYESE (gyermekgondozást segítő ellátás) váltotta fel. A korábbi kifejezés tehát hasonló metódus szerint cserélődött le, mint a munkanélküli segély megnevezés, melyre újonnan álláskeresési járadékként hivatkozhatunk. Feltételezhetően a segély szó köznyelvi használatban vett pejoratív jelentéstársítása áll a névváltoztatás mögött. Napjainkban tehát a GYESE szó használatos, a korábbi GYES helyett.
A névváltoztatás mellett azonban az ellátás szabályai is módosultak némiképp. A GYESE-vel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők:

Igényelhető-e együtt a GYESE és a GYED?

A válasz röviden: nem. A GYESE és a GYED intézményei eltérnek egymástól. A gyermekgondozási díj (GYED) az egészségbiztosítás ellátásainak keretében, kizárólag a biztosítottaknak járó, havi rendszerességű, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, mely a szülő jövedelemkiesését hivatott pótolni. Ezzel szemben a gyermekgondozási segély a családtámogatási rendszer keretein belül alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás.
A GYED és a GYESE semmiképpen sem igényelhető együtt. Még abban az esetben sem, ha az igénylő szülő egyébként mindkét támogatási formára jogosult lenne. Ha ez utóbbi eset áll fenn, érdemes inkább a GYED-et igényelni, feltéve, hogy az igénylő a bérének köszönhetően magasabb összegű támogatásban részesül.

Mitől függ a gyermekgondozási díj (GYED) mértéke?

A gyermekgondozási díj az azt igénylő szülő korábbi keresetétől függ. Két szempontot kell figyelembe vennünk, amikor GYED-et számolunk. Az első, hogy ennek összege nem haladhatja meg a szülő korábbi keresetének 70%-át, a második, hogy az összeg havi szinten nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százalékát. Ebből az összegből továbbá 10 százalék nyugdíjjárulékot és személyijövedelemadó-előleget vonnak le.

Mennyi lesz a GYED összege 2018-ban?

A fenti információk alapján kiszámolhatjuk, milyen mértékű emelkedésre számíthatunk a GYED-del kapcsolatban. Az idei GYED maximuma 160 650 forintot volt, a minimálbér emelkedéséből egyenesen adódik, hogy a GYED összege 2018-ban 173 502 forintra emelkedik majd.

Mitől függ a gyermekgondozást segítő ellátás (GYESE) mértéke?

A GYED-től eltérően, a GYESE összege nem a minimálbérhez viszonyított összegből adódik, hanem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéből. A mindenkori vonatkozó szabályzatokban meghatározott bruttó összegből 10 százalék nyugdíjjárulékot levonva kapjuk meg a GYESE nettó összegét. Ez 2017-ben (ahogy a fentiekben is említettük) 26 500 forint.

Mennyi lesz a GYESE összege 2018-ban?

Érdekesség, hogy bár 2018-ban várhatóan lesz nyugdíjemelés, az öregségi nyugdíjminimum összegének növeléséről mindeddig nem esett szó. Ez pedig azt jelenti, hogy az idei 26 500 forintos gyermekgondozást segítő ellátás összege 2018-ban sem fog emelkedni, ahogyan már 10 éve nem emelkedik.
GYESE, GYED információk a fiatal családoknal
Ez önmagában szomorú hír, azonban azoknak a családoknak, akik jogosultak a GYED-re, lényegében mindegy, hogy a GYESE összege változik-e vagy sem. A probléma inkább azokat a családokat érinti, ahol az igénylő szülő nem jogosult gyermekgondozási díj igénylésére.

Kik jogosultak gyermekgondozási díjra?

A GYED-re való jogosultság alapvetően két típusú lehet. Az első a biztosítási alapú, a második a hallgatói jogviszony (más néven diplomás GYED) alapú jogosultság. A csecsemőgondozási díj, illetve a folyósításának megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követően a gyermek kétéves koráig, ikrek esetében a gyermekek hároméves koráig jár.
A GYED-et kizárólag az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő (anya vagy apa), illetve az ő élettársa, házastársa, valamint a gyermek gyámja igényelheti, aki a baba születése előtti két évben legalább 365 napon át biztosított volt, tehát bejelentett munkaviszonyban állt.
Fontos információ továbbá, hogy a CSED-del (csecsemőgondozási díj) ellentétben a GYED folyósításának idején az igénylő korlátlanul dolgozhat.
Az úgynevezett diplomás GYED-et a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgató, illetve a nemrégiben végzett hallgató veheti igénybe, amennyiben az igénylő:

Kik jogosultak gyermekgondozást segítő ellátásra?

A GYESE igénybe vehető a szülő (anya és apa is, örökbefogadó- és nevelőszülő), gyám, illetve speciális feltételekkel a nagyszülő által is.
Amennyiben az igénylő nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal (munkaviszonnyal), a GYESE a gyermek születésétől 3 éves korig vehető fel. Ha pedig a igénylő rendelkezik biztosítási jogviszonnyal (munkaviszonnyal), akkor a GYED lejáratától a gyermek 3 éves koráig.