Bérkalkulátor 2013

Nettó bér 2013

fizetési felmérés

Tegnapelőtti névnap 10-20 : Nándor
Tegnapi névnap 10-21 : Vendel
Mai névnap 10-22 : Orsolya
Holnapi névnap 10-23 : Előd
Holnaputáni névnap 10-24 : Gyöngyi

Vállalkozás alapítása Németországban

E-mail

Vállalkozás alapítása Németországban: A magyar üzleti szféra részéről nagy az érdeklődés a németországi cégalapítás iránt, ugyanis az ország több mint 80 milliós piaca óriási lehetőségekkel kecsegteti a szolgáltatásaikkal, termékeikkel új régiókban szerencsét próbáló vállalkozókat. Egy vállalkozás alapítása Németországban jó esély lehet az uniós terjeszkedéshez. A 90-es évektől Németországban a letelepedési szabadság teljes mértékben adott. A vállalkozások letelepedési szabadsága egy EU-s országból magában foglalja azt a jogot, hogy mindenki gyakorolhat önálló jövedelemszerzést és vállalkozást alapíthat egy másik tagországban.

A legtöbb vállalkozó az 1 eurós társasági formát választja, mert ennek minimális az alapítási ideje. Már a német cégalapítási kérelem benyújtásának idejétől megkezdheti működését, a végleges határozatra azonban 3-6 hetet kell várni, de ez idő alatt már folytathat üzleti tevékenységet a megalakulni készülő Egy részvénytársaság (AG) létrehozásához azonban szükség van 50.000 euró törzstőkére. A Németországban az utóbbi időben nagyon sok külföldi társaság igényel EU-s adószámot, ezért a német adóhatóság alaposan átvizsgálja ezeket a kérelmeket, hogy megelőzzék az ÁFA-csalásokat. Elképzelhető, hogy a folyamat 4-5 hónapig is elhúzódik.
Magyar vállalkozás alapítása Németországban
- Magyar vállalkozók betartva az adott tagország szabályozásait, korlátozás nélkül alapíthatnak és működtethetnek vállalkozást az EU tagországaiban, ezt biztosítja a tőke szabad áramlása is. Fontos tudni, hogy amennyiben a vállalkozás alapítója családjával együtt költözik ki Németországba, a családtagok természetesen vállalhatnak önálló munkát, de önálló vállalkozói tevékenységet nem folytathatnak. Tehát egy család csak egy vállalkozást alapíthat.

A németországi vállalkozásoknak három csoportja ismert: az egyéni vállalkozás, valamint a személy- és tőkeegyesítő társaságok. Az ügyvéd-, illetve közjegyző által ellenjegyezett társasági szerződés megléte minden esetben kötelező.

Ha külön engedélyhez kötött szakmában szeretne valaki céget alapítani, akkor ennek feltétele:

Szakmunkások esetében a cégalapítónak legalább 6 éves, folyamatos üzemvezetői, vagy 3 éves vállalkozói-igazgatói gyakorlattal kell rendelkezni. Amennyiben a tevékenység a kisipari jog alá esik, akkor kérni kell a kisipari jegyzékbe való felvételt.

Vállalkozás alapítása Németországban egy kifejezetten olyan tartózkodási engedély megkérésével kezdődik, ami egy kimondottan vállalkozói tevékenységet is engedélyező tartózkodási engedély, melyet az illetékes idegenrendészeti hatóság állít ki. A vállalkozást fel kell vetetni a kereskedelmi jegyzékbe (ez nálunk a cégjegyzék). A tevékenység megkezdését és telephely, fiók, leányvállalat létrehozását – még a cégindítás előtt – be kell jelenteni a területileg illetékes vállalkozás-felügyeleti szervnek, mely automatikusan értesíti az adóhivatalt.
Egy egy esetben németországi vállalkozás alapításához magyarországi engedélyekre is szükség lehet, de ez mindig az adott eset konkrét függvénye.

Ha valaki az EU egy másik tagországában egyéni vállalkozóként szeretne működtetni, regisztrációs igazolást kell kiváltania. Ennek kiadása automatikusan történik, az adott ország csak akkor tagadhatja meg, ha a letelepedni szándékozó tartózkodása vagy belépése belépése sérti az adott állam közbiztonságát, közegészségügyi szabályait, vagy közrendjét. Az adózásra jellemző Németországban, hogy a vállalkozások, tőkebefektetés, kereskedelem, bérleti díjak, mezőgazdaság és erdészet, fizetett alkalmazottak és más jövedelemforrásokból befolyó jövedelem adóztatható meg.

Németországban az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 19%. Kivételt képeznek a könyvek, művészeti- és kulturális termékek, az életfenntartáshoz alapvetően szükséges cikkek, valamint az élelmiszerek – ezek ÁFA-ja 7%. Az iparűzési adó mértékét a községek állapítják meg, feléjük kell befizetni, azokat saját felhasználásra fordítják.  Az iparűzési adó mértéke átlagosan 15% körüli,tehát a 25%-os társulási adóval együtt a vállalatok tényleges adóterhe cca. 40%. Németországban iparűzési szabadság érvényesül, e szerint a legtöbb önálló tevékenységet űző vállalkozónak nem kell megfelelni különleges feltételeknek, így nem kell például a szaktudást igazolni.

A társasági adót a vállalat nyeresége alapján számítják, mértéke Németországban egységesen 15%. A német adójog alapján nincs különbség magyar anyacég németországi telephelyének, vagy a német jogállás szerint önálló belföldi kft-ként működtetett magyar leányvállalat működtetése között. A vállalkozó minden esetben belföldi adóalanynak számít, tehát mindkét vállalati adóforma adóköteles.

Kettős adóztatás elkerülését egyezmény garantálja: A kettős adóztatásról elkerülése érdekében magyar természetes vagy jogi személyek a Németországban megszerzett és adózott bevételeik után egységesen csak Németországban adóznak, hiszen a megszerzett jövedelem után abban az országban kell adót fizetni, ahol az keletkezik. Németországban a kereskedelmi tevékenység folytatását a Kereskedelmi törvénykönyv szabályozza. A kereskedőnek regisztráltatnia kell üzleti tevékenységét a kereskedelmi cégjegyzékben a tervezett tevékenység nagyságától függően, melynek meghatározásához figyelembe veszik például a vállalkozás területi kiterjedését, alaptőkét, a forgalom nagyságát, az alkalmazottak számát.

A vállalkozási formák közül a leggyakrabban Németországban a magánvállalkozással, illetve a magánvállalkozói engedély kiváltásával lehet találkozni. Ennek nagy előnye, hogy nem kell könyvelést vezetniük és igen kedvezőek az adózási feltételeik. Az egyéni vállalkozást fel kell vetetni a cégjegyzékbe, és a vállalkozó évente egyszer mérleget köteles készíteni. Az egyéni vállalkozó vállalkozásáért teljes vagyonával korlátlanul felelős. Ha egy vállalkozás csendestárssal működik, az az egyéni vállalkozáshoz hasonlóan működik, azzal a különbséggel, hogy a csendestárs jogi formában nem jelenik meg a vállalkozásban, csak tőkét szolgáltat és részesedik a nyereségből. A közkereseti társaságot minimum két személy alapíthat. A társaságot megalakulásakor fel kell vetetni a cégjegyzékbe. Az alapító tőkemennyiség nagyságát és a bejegyzés egyéb feltételeit a tagok maguk állapíthatják meg. A közkereseti társaság tagjai korlátlanul felelősek a társaság tartozásaiért.

Németországi Betéti Társaság működése és alapítása szinte teljesen megegyezik a magyar Bt működésével azzal a különbséggel, hogy nincs szükség társasági szerződésre és közjegyzői jelenlétre. A megalakuláshoz elég csupán a betétesek és a beltag között létrejövő írásbeli megállapodás. Az eltérés a magyar bt alapításhoz képest annyi, hogy német bt-k esetében, ha az egyik beltag egyben korlátolt felelősségű társaság tagja is, akkor Németországban kötelező érvénnyel a „GmbH & Co.” megjelölést kell a cégnek viselnie. A polgári jogi társaság magánjogi társulás egy közös cél érdekében. Polgári jogi társaságot a bt-hez hasonlóan szintén nem kell nyilvántartásba vetetni. A társaságnak nincs szervezete és cégneve sem, a felelősség viszont minden tagra kiterjedően korlátlan.

A részvénytársaságokra vonatkozóan a német részvényjog igen sok szabályozást követel meg, ez igen sok rendszeres többletkiadást igényelhet. Ez a vállalkozási forma csak azoknak a vállalkozásoknak előnyös ahol üzleti okokból a magasabb alaptőke felosztását szeretnék elérni, vagy döntően a tőke alacsony névértékű részvényekre való felosztás lehetősége fontos. Részvénytársaság (AG) létrehozásához a minimális szükséges tőke 50.000 euró, és a megalakuláshoz legalább egy részvényes kell. A legkisebb jegyezhető részvény 1 €.

Kft. alapítása társasági szerződés megkötésével indítható el, melyet közjegyzővel kell okiratba foglaltatni. Létrehozásához a német jog szerint egyetlen személy is elegendő. A társaságot fel kell vetetni a cégjegyzékbe. Ha a közjegyző jóváhagyás megtörtént, a Kft. előtársaság formájában megkezdheti tevékenységét. üzleti tevékenységet. kft alapítása  nem pénzbeli betétekkel történő is történhet. Az 1 eurós társasági forma hátránya lehet, hogy a hivatalok nem tartják igazán komoly cégnek, sőt az EU-s adószám megkérésekor még kellemetlenségek is adódhatnak ebből. Legalább 1.000 euró törzstőkével érdemes céget alapítani, ez az összeg rövid időn belül ki is vehető.

A Betéti részvénytársaság a kft és a részvénytársaság elemit ötvözi. A betéti részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés. Minimum öt fővel alapítható meg és közülük legalább egy tag felelőssége korlátlan és a céget a korlátlanul felelős tag képviseli. A betéti részvénytársaság megalakítása alapszabállyal lehetséges és a  vállalkozást a cégjegyzékbe fel kell vetetni.

 

 

Hozzászólások  

 
0 #2 Genda 2012-12-26 15:56
Teljs szolgáltatást biztosít ez a cég
Idézés
 
 
+1 #1 Genda 2012-12-26 15:55
Értékes bejegyzés. Hasonlóan hasznos információkkal szolgál a következő oldal is http://nemet-cegalapitas.cegalapitas-romaniaban.hu/ Érdemes megtekinteni.
Idézés
 

Hozzászólás


Biztonsági kód
Frissítés

You are here: