Bérkalkulátor 2013

Nettó bér 2013

fizetési felmérés

Tegnapelőtti névnap 10-24 : Gyöngyi
Tegnapi névnap 10-25 : Salamon
Mai névnap 10-26 : Blanka, Bianka
Holnapi névnap 10-27 : Dömötör
Holnaputáni névnap 10-28 : Szabina

Ausztriai munkakeresés - Ausztria munkavállalás - Ausztria munka

E-mail


Ausztriai munkakeresés - Ausztria munkavállalásAusztria az egyik EU tagállam, ahol a közép-kelet-európai országok 2004-es csatlakozása óta a legkésőbbi időpontig, a maximálisan engedélyezett hét évig tartották fenn a munkaerő szabad áramlásának korlátozását. De 2011. május 1-jén megnyitotta meg kapuit a külföldi, ezzel együtt a magyar munkavállalók előtt is. Ettől az időponttól kezdve munkavállalási engedélyre, és más előzetes engedélyezési eljárásra nincs szükség az Ausztriában történő munkavállaláshoz.Ma már az Európai Unió elveinek megfelelően működik a szabad munkaerő-áramlás. A 2006. április 30-án hatályba lépett 2004/38 EK irányelv értelmében az uniós polgárok három hónapig továbbra is engedély nélkül tartózkodhatnak az EU más tagállamaiban (természetesen személyazonosító igazolvány vagy útlevél szükséges).

Az elmúlt fél évben több mint hétezer magyar talált munkát Ausztriában. Az ott dolgozó magyarok fele naponta ingázik, de egyre többen döntenek úgy, hogy ki is költöznek. A többség elégedett, mivel az itthoni jövedelmük többszörösét tudják megkeresni. A felmérések szerint főleg a turizmusban még mindig több ezer szabad munkahely van Ausztriában.
Ausztriai munkakeresés esetén fontos tudni, hogy az uniós polgárok három hónapon túli tartózkodása esetén a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg. Tartózkodási engedély ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok igazolást állítanak ki. A három hónapon túli tartózkodásnál azonban a tagállamok kérhetik a megélhetéshez szükséges rendszeres jövedelem és a teljes körű betegbiztosítás igazolását. A magyar munkavállalónak 3 hónap elteltével Ausztriában bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie (Meldezettel), ennek kiadása azonban ausztriai hivatalos munkaviszony igazolása esetén csak formaság.

Ha valaki ausztriai munkavállalás, illetve tanulás céljából 3 hónapnál hosszabb ideig kíván ott tartózkodni, köteles ezt – legkésőbb a 3 hónap eltelte után – a letelepedési hatóságnál (a tartományi kormány hivatalában, ill. a kerületi/járási közigazgatási hatóságnál) bejelenteni. Ekkor az illetékes hatóság egy tartózkodási igazolást ad ki, harmadik országbeli családtagok pedig egy állandó tartózkodásra jogosító kártyát kapnak.

Ausztriai munka vállalásakor az adózási feltételek Ausztriában egyformán vonatkoznak mindenkire függetlenül attól, hogy egyedülálló, vagy családos. A személyi jövedelemadó alapja az egy naptári év alatt megszerzett jövedelem. A munkáltató vonja la munkavállaló béréből a személyi jövedelemadót és a társadalombiztosítási járulékot. Annak a munkavállalónak, akinek több helyről van jövedelme és egyszerre több munkáltatónál dolgozik, külön adóbevallást kell készítenie.

Ha egy munkavállalónak egy éven keresztül ausztriai munkavállalása alkalmazottként legális volt egy cégnél, a munkaerőpiacon belüli szabad mozgását a Foglalkoztatási Szolgálat engedélyezi. 18 hónappal később a munkavállaló családtagjai is megkapják ezt a jogot. Ha a munkavállaló ideiglenesnek nem tekinthető időszakra elhagyja Ausztria területét, abban az esetben megszűnik a munkaerőpiacon való mozgási szabadsága.

Továbbra is szükséges az Ausztriában történő tartózkodáshoz, illetve a munkavállaláshoz szükséges hivatalos dokumentumok és igazolások kiváltása, melyhez az alábbi okmányok kell, hogy rendelkezésre álljanak:
munkaszerződés, munkavállalási engedély, ausztriai lakcímbejelentő lap fénykép, erkölcsi bizonyítvány hiteles német fordításban, anyakönyvi kivonat hiteles német nyelvű fordítása.
A tartózkodási- és munkavállalási engedély egyaránt illetékköteles, melyet Ausztriában a helyi AMS-nél, illetve az idegenrendészeten kell megfizetni.

Tartózkodási engedély megszerzéséről ausztriai munkavállalás esetén a munkaadónak kell gondoskodnia. Az engedélyt a helyi Munkaügyi központ (Külföldiek) irodában kell megkérni. Feltétel az engedély kiadásánál, hogy a külföldi munkavállaló nem sértette meg előzőleg illegális munkavégzéssel a külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvényt. A munkaszerződés nem takarhat illegális munkavégzést, a munkaadó régebbi munkavállalót nem küldhet el azért, hogy helyébe másik külföldi munkavállalót vegyen fel. Feltétel továbbá, hogy a munkaadó nem alkalmazhat az országból kitoloncolt személyeket, nem foglalkoztathat olyan munkavállalókat, akik előzőleg alkalmazásban álltak nála. A munkáltatónak tisztában kell lennie azzal, hogy azoknak a munkavállalóknak a helyén, akikre vonatkozóan tartózkodási engedélyt igényelt, olyan helyettesítő munkavállalókat (hazai, vagy, beilleszkedett külföldiek) kell foglalkoztatnia szükség esetén akik már az osztrák munkaerőpiac szereplői.

Határ menti ingázó lehet az a magyar munkavállaló, aki megfelel az alábbi munkavállalási feltételeknek:
nem került kiutasításra Ausztria vagy egy schengeni állam területéről, foglalkoztatási ígérvénnyel rendelkezik az egyezmény hatálya alá tartozó területen székhellyel rendelkező munkaadótól, büntetlen előéletű, a határmenti térségben állandó lakhellyel vagy legalább egy éve szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik. A Magyarországról ingázó munkavállalók számát a határ menti térségben külön egyezmény rögzíti.

A lejárt engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmet az ingázónak az illetékes osztrák munkaügyi hivatalnál kell benyújtania. A hosszabbítási engedély kiadásához szükséges, hogy ha az addigi munkaadó vagy az egyezmény feltételeinek megfelelő másik munkáltató nyilatkozzon arról, hogy az ingázót foglalkoztatni kívánja.

Nagyon lényeges legalább a minimális nyelvtudás, még ha magyar anyanyelvű munkáltatónál is dolgozik valaki, hiszen már a szerződéskötéskor fontos, hogy megértse a munkavállaló, milyen feladatköre lesz, könnyebb a beilleszkedés, sok félreétetés elkerülhető.

Osztrák vállalkozásnál dolgozó magyar munkavállaló esetében a magyar munkavállaló minden engedély és bejelentési kötelezettség nélkül előzetesen munkaszerződést köthet az osztrák munkaadóval, figyelve arra, hogy a munkaadó a magyar munkavállalót is gyakorlati idejének és szakképzettségének figyelembe vételével kell, hogy az osztrák ágazati kollektív szerződés alapján a megfelelő bércsoportba sorolja. Ez alapján kell a munkavállalót bejelentenie a Bécsi Területi Egészségbiztosító Pénztárhoz, ez az osztrák társadalombiztosítási szerv. A Pénztár az ellenőrző szerv, és amennyiben az ellenőrzés a gyakorlat és képzettség szempontjából előírtnál alacsonyabb bérezést tapasztal, a munkaadót kötelezik az előírt bértábla szerint béremelésre.

Ausztriában a minimálbér nincs egységesítve, ágazatonként, évente megújított kollektív szerződésekben rögzítik a munkavállalói és a munkaadói szervezetek. A minimálbér betartását szigorúan ellenőrzik.

Az ausztriai munka során köztudottan megkövetelik a minőségi munkát, elvárják a teljes precizitást, amennyiben a munkavállaló nem felel meg az elvárásoknak, kezdhet újra munkát keresni. Az is igaz azonban, hogy a megfelelő munkáért hajlandók rendesen megfizetni.

Ha megtörtént a munkába állás, fontos tudnivaló, hogy a munkáltatónak kell első alkalommal a munkavégzéssel kapcsolatos adminisztrációt intézni. A munkavállaló feladata, hogy a munkavállalási irataival és a lakás bejelentővel a lakhelye szerint illetékes hatóságnál bejelentse lakcímét.
Figyelni kell arra és szükséges ellenőrizni is, hogy a munkáltató a bejelentési kötelezettségeinek eleget tett-e,  valamint nem szabad megfeledkezni a személyes okmányok – pl jogosítvány – cseréjéről.

Az ausztriai munkavállalás során szem előtt kell tartani, hogy az osztrák munkaadók szempontjából feltétel az, hogy az állásra ne álljon rendelkezésre a megfelelő képzettséggel rendelkező osztrák munkaerő. A munkavállalási engedély kiadását a külföldi szakképzett munkavállalók esetében 67 úgynevezett hiányszakmában megkönnyítették.

Az osztrák társadalombiztosítási rendszer biztosítja az öregség, a betegség- és anyaság, munkanélküliség, rokkantság és fogyatékosság esetére járó ellátásokat.

Nyugdíjas munkavállalónak, aki Ausztriában szeretne dolgozni – mint egy EU tagállam nyugdíjas állampolgára – illetve letelepedni, jogosult a letelepedési engedélyre.

Mielőtt az felkeressük ausztriai munkavállalásunk célpontját és a már esetleg kiválasztott munkaadót, az alábbi iratokra biztosan szükség lesz egy szerződéskötés esetén:

– Európai Betegbiztosítási Kártya – munkavállalás előtt, kiutazás előtt az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztártól (E111 formanyomtatvány) kell beszerezni, ez feljogosítja a munkavállalót és családját az
ingyenes orvosi ellátásra.
– német nyelvű önéletrajz és ajánlólevél, referencialevél
– végzettséget igazoló dokumentumok német nyelvre fordítva
– anyakönyvi kivonat német nyelvre fordítva
– nyelvtudást igazoló iratok (nyelvvizsgapapír) ha van ilyen
– motivációs levél német nyelven
– kísérőlevél német nyelven
– elérhetőség (internetes cím, telefon)

Annak a munkavállalónak sokkal nagyobb esélye lehet, aki:
– legalább alap-, de inkább közép- vagy felsőszintű nyelvtudással rendelkezik
– rendelkezik az adott munkakörben elvárt ismeretekkel, készségekkel és tapasztalattal
– rugalmas és jó a beilleszkedő képessége
– jó kommunikációs képességű, nyitott, toleráns természetű

 

You are here: