Bérkalkulátor 2013

Nettó bér 2013

fizetési felmérés

Tegnapelőtti névnap 10-20 : Nándor
Tegnapi névnap 10-21 : Vendel
Mai névnap 10-22 : Orsolya
Holnapi névnap 10-23 : Előd
Holnaputáni névnap 10-24 : Gyöngyi

Egyszerűsített foglalkoztatás 2012 törvény

E-mail

Az Egyszerűsített foglalkoztatás 2012. törvény meghatározza, hogy az alkalmi munkavállalás során  egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató maximum hány munkavállalót alkalmazhat egy naptári napon belül egyszerűsített munkaviszonyban. A megváltozott szabályozás az adott év első, illetve hetedik hónapját megelőző féléves átlagos statisztikai létszámot veszi alapul, ezt a létszámkeretet nem lehet túllépni.  Az Egyszerűsített foglalkoztatás 2012. törvény szerint a munkaszerződést a munkavégzés megkezdéséig ma már csak a munkavállaló kifejezett kérésére, vagy az elektronikus bevallásra nem kötelezett munkaadó választása szerint kötelező írásba foglalni. Ez időpontig kötelezően kizárólag a munkáltató és a munkavállaló nevét kellet kitölteni, a többi adatot elég a munkanap végén felvezetni. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében létesíthető munkaviszony alkalmi munkára, illetve mezőgazdasági- és turisztikai idénymunkára. 

Az Egyszerűsített foglalkoztatási törvény rendelkezik arról, hogy e foglalkoztatási forma esetén a munkáltatónak nem kell szabadságot kiadnia, és nem kell alkalmaznia a betegszabadságra, illetve más munkaidő kedvezményre vonatkozó szabályokat sem. Amennyiben nincs megállapítva munkaidő keret, a munkáltató elrendelhet egyenlőtlen munkaidő beosztást is, melyet nem kell egy hétre előre közölnie, elég azt az első munkanap elején ismertetni a munkavállalóval. Ha az egyszerűsített foglalkoztatás írásos munkaszerződés keretében jött létre, akkor nem szükséges munkaidő nyilvántartást vezetni, és nem kötelező a munkabér írásos elszámolásának alkalmazása sem. Ez a változás némi könnyebbséget jelen a kkv-k számára. A munkáltatónak azonban bejelentési kötelezettsége van az állami adóhatóság felé az alábbi adatok tekintetében: munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma, a munkáltató adószáma, az egyszerűsített foglalkoztatás jellege, a munkaviszony napjainak száma, valamint közlendő az a tény és körülmény, ha a munkavállaló egyezmény alapján másik tagállamban, vagy egyezményben részes másik tagállamban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. E szerint egyszerűsített foglalkoztatás során a munkavállalót nem terheli személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség, ami azt jelenti, hogy a kifizetett összegből adóelőleget nem kell levonni. 2012. január 1-jétől hatályos új rendelkezés alapján pedig az egyszerűsített foglalkoztatás keretében létesített munkaviszony esetén személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a munkavállalónak. Az Egyszerűsített foglalkoztatás 2012. törvény alapján a munkáltató a foglalkoztatással kapcsolatosan közteherfizetésre kötelezett. Ezen megfizetendő közterhek: alkalmai munka esetében 1000 forint, mezőgazdasági- és turisztikai idénymunka esetén 500 forint.

Nem lehetséges Egyszerűsített foglalkoztatás olyan felek között, akik esetében már a Munka Törvénykönyve szerinti nem egyszerűsített, rendes munkaszerződés szerinti munkaviszony áll fenn. Ezen kívül harmadik országbeli állampolgár esetében – kivéve a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyeket – csak mezőgazdasági idénymunka keretében köthető egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszony.

Hozzászólás


Biztonsági kód
Frissítés

You are here: