Bérkalkulátor 2013

Nettó bér 2013

fizetési felmérés

Tegnapelőtti névnap 10-20 : Nándor
Tegnapi névnap 10-21 : Vendel
Mai névnap 10-22 : Orsolya
Holnapi névnap 10-23 : Előd
Holnaputáni névnap 10-24 : Gyöngyi

ÁFA 2012 - ÁFA törvény 2012

E-mail

Az ÁFA törvény 2012. évi változásai révén módosult az általános forgalmi adó kulcs mértéke, mely 25 százalékról 27 százalékra emelkedett. Ebből adódóan a normál áfakulcshoz tartozó „felülről számított” áfa tartalom is változik, mégpedig 20 százalékról 21,26 százalékra emelkedve.Az, hogy melyik számlánál kell első ízben alkalmazni az ÁFA törvény 2012. évi változatát, az több körülménytől is függ. Alapvetően a fő szabályt kell szem előtt tartani, mely szerint „az áfa mértékét az határozza meg, hogy az áfa-törvény szerint mikor keletkezik adófizetési kötelezettség:

– ha az adófizetési kötelezettség 2011-re esik, akkor az áfa mértéke 25%
– ha az adófizetési kötelezettség 2012-re esik, akkor az áfa mértéke 27%”.
A főszabály alól van egyetlen egy kivétel, amikor is az áfa-törvény 58. §-a szerinti időszakos elszámolásról van szó, és a fizetési határidő 2012-re esik. Ekkor az adófizetési kötelezettség 2012-ben van, de mégsem minden esetben 27% az áfa kulcs.
Ennek alapján ha az időszakos elszámolású ügyleteknél a fizetési határidő 2012-re esik,és a
– tényleges teljesítés időszaka teljes egészében 2011-es, akkor az áfa kulcsa 25%,
– tényleges teljesítés időszaka teljes egészében 2012-es, akkor az áfa kulcs 27%,
– tényleges teljesítés időszaka 2011-2012-es éveket is érint, akkor az alapot időarányosan meg kell osztani, és kétféle áfa kulcsot kell alkalmazni.


Az ÁFA törvény 2012. rendelkezik az új áfa kulcs kezelésére alkalmas pénztárgépek és taxaméterek átállításáról, amelynek végső határideje 2012. február 29. Akik pénztárgépeket és taxamétereket használnak, az átállíttatásig bizonylatot kötelesek adni, kézi kibocsátású nyugta, illetve számla formájában. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben az adóalap csökkenése miatt szükséges a számlakorrekció, akkor az adóalanynak nem kell önellenőrzést végeznie. Módosulást jelent az ÁFA törvény 2012. évi változatában az adóalany rendeltetésszerű használatában lévő tárgyi eszköz tekintetében a figyelési időszak alatti utólagos kiigazítás, melyet a naptári év utolsó adómegállapítási időszakában kell elvégezni az arra a naptári évre vonatkozóan számított levonási hányados alapján. A törvény átmeneti rendelkezései szerint az adóalany választhatja azt a megoldást is, hogy a 2011. december 31. napján vagy azt megelőzően rendeltetésszerű használatba vett tárgyi eszközeire is ezt az új adószabályt alkalmazza. Ebben az esetben köteles ezt a döntését köteles adónyilvántartásában egyértelműen megjeleníteni, ilyenkor az önellenőrzés miatt nem kell pótlékot fizetni.


Az ÁFA törvény 2012. évi módosításai között szerepel többek között, hogy a levonható adót kizárólag az elévülési időn belül lehet a bevallásban szerepeltetni, a görgetés csak akkor lehetséges, ha az az elévülési időn belülre esik. Amennyiben a levonható adót ezen időszakon belül nem igényeljük vissza, akkor az elvész. Az adminisztratív terhek csökkentésére bővítették azt a kört, melyben nem szükséges az önellenőrzés az ÁFA bevallásra vonatkozóan. Ilyen eset például, amikor a fizetendő adó csökken, de nem az adóalap csökkenése miatt, hanem esetleg egy tévesen alkalmazott magasabb adómérték következtében. Az ÁFA törvény 2012-ben rendelkezik az adóraktározási eljárás egyszerűsítéséről is, oly módon, hogy az adófizetési kötelezettség azt terheli, aki a terméket kiraktároztatta. A módosítás azért vált szükségessé, mert a termék értékesítőjének nem volt minden esetben tudomása arról, hogy a vevő a terméket kiraktározni vagy továbbértékesíteni kívánja. Az új ÁFA törvény hatályba lépését követően levonható lesz az adóalanyiságot eredményező tevékenység miatt igénybevett közlekedési eszköz bérlet után fizetendő áfa mértéke. Ha az adott gépjárművet üzleti és magáncélra is használják, a bérbeadásra vonatkozó áfát csak az üzleti használat arányában lehet levonni.

Pontosításon ment keresztül az ÁFA törvény 2012. elejétől került a közhatalmi tevékenység fogalmának meghatározásában is. Ez azért vált szükségszerűvé, hogy pontosan eldönthető legyen, melyik állami/önkormányzati tevékenység minősíthető egyértelműen közhatalminak. Ha az adott tevékenység közhatalminak minősül, úgy az áfa hatályán kívül esik, míg a közhatalminak nem minősülő tevékenység áfa köteles. A törvény a közhatalmi tevékenységnek való minősülés feltételeiből kivette azt a pontot, hogy a közhatalmi tevékenységnek a létesítő okiratban is szerepelnie kell, valamint azt is, hogy a tevékenység során okozott kárra a Ptk. 349. §-ában megfogalmazott államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősségre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hozzászólás


Biztonsági kód
Frissítés

You are here: